Bukowska Góra

You are currently viewing Bukowska Góra

Niepospolitym miejscem w przeważająco płaskim terenie rolniczym gminy Buk jest Bukowska Góra (106 m n.p.m.). To jedno ze wzniesień tzw. Ozu Bukowsko-Mosińskiego, czyli ciągu pagórków polodowcowych przypominających kształtem nasypy kolejowe. Potężny, bo długi na 1 kilometr i szeroki na 0,5 kilometra wał ozowy wyraźnie odznacza się w nizinnym terenie i stanowi najdłuższą tego typu formację geomorfologiczną w Polsce. Góra znajduje się pod Wielką Wsią, na północny-wschód od Buku i wznosi się 18 metrów powyżej całej wysoczyzny. Magnesem przyciągającym miłośników przyrody mogą być tutejsze walory botaniczne i krajobrazowe. Łąki porastające zbocza Bukowskiej Góry na przełomie kwietnia i maja pokrywają się morzem żółtych mniszków lekarskich, co w połączeniu z soczystą zielenią traw oraz odcieniami szarości okolicznych pustych jeszcze pól tworzy efekt podobny do obrazu namalowanego przez mistrza pejzażu. Ale to nie obraz, wszak mamy tu do czynienia z żywą przyrodą i prawdziwym widokiem. Kolorytu dodaje ponadto kwitnący rzepak (choć trzeba mieć szczęście by trafić na pomyślny dla uprawy tej rośliny rok) i pas nadrzecznych drzew z wierzbą kruchą na czele. Przy ładnej pogodzie całości dopełnia błękit nieba okraszony białymi i szarymi skupiskami pękatych chmur. Wspaniale jest tutaj również wczesnym latem, gdy okoliczne pola mienią się złotem a dojrzewająca kukurydza uzupełnia dojrzałe barwy zieleni okolicznych drzew. Ciepły okres roku stanowi idealny czas na piknik u podnóża Bukowskiej Góry. Niemniej jednak, jesień i zima także odkryją przed wędrowcem swoje uroki. Będąc na Bukowskiej Górze warto odwiedzić pobliskie miasteczko Buk o średniowiecznym rodowodzie, zachowanym układzie urbanistycznym i kilku ciekawych zabytkach.

Sposoby dotarcia na Bukowską Górę:

  • pociągiem z Poznania (linia w kierunku Nowego Tomyśla), przystanek Buk; stąd dojście około 3 kilometrów przez miasto, bez szlaku
  • autobusem z Poznania, przystanek Buk Rynek, stąd dojście pieszo ok. 1,5 kilometra ulicami Garncarską,Słoneczną i Smugi
  • rowerem Pierścieniem Rowerowym dookoła Poznania (odcinek z Lusowa do Zborowa): w wiosce Drwęsa należy zboczyć ze szlaku i podążyć przez Kalwy, Niepruszewo, najlepiej polnymi drogami do szosy na Grzebienisko, później przez Brzozę, Żegowo, Wysoczkę do celu; ewentualnie zabrać rower do pociągu i wysiąść na stacji Buk
  • samochodem drogą nr 307 z Poznania w kierunku Buku (lub z zachodu tą samą drogą z Nowego Tomyśla) bądź drogą nr 306 z Dusznik do Stęszewa.

tekst i zdjęcia: Bartosz Świątek