KGW artystycznie wyraziły siebie

Relacja You are currently viewing KGW artystycznie wyraziły siebie

Sobotnie warsztaty z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich były spotkaniem wyjątkowym. Każda z nich za zadanie miała stworzyć wiersz-portret kobiety. Twórczemu działaniu towarzyszyły rozmowy, dzielenie się swoimi historiami i przemyśleniami. Choć panie spotkały się w takim składzie po raz pierwszy, ich wzajemna otwartość, życzliwość i wspólnota życiowych doświadczeń sprawiła, że pod koniec warsztatów trudno było się rozstać – tak podsumowała warsztaty arteterapeutyczne prowadząca, Marta Szostak. To już drugie spotkanie w Dworze Skrzynki, w którym członkinie okolicznych KGW mogły artystycznie wyrazić siebie. W grudniu br. odbędą się warsztaty dla NGO – informacje wkrótce.