IZBA GOSPODARCZA GASTRONOMII POLSKIEJ

Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej to organizacja ogólnopolska. Jako reprezentant środowiska gastronomicznego, aktywnie działa na rzecz wszystkich swoich członków oraz całej branży. Izba działa od końca lipca 2020 roku i przemawia w imieniu gastronomów do środowisk tworzących prawo i zarządzających gospodarką. Najważniejszym jej celem jest systematyczny rozwój branży gastronomicznej. Dla członków Izby organizacja świadczy usługi doradcze, a także tworzy rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie w biznesie – na przykład specjalistyczne grupy zakupowe.

OGÓLNOPOLSKI CECH RZEŹNIKÓW - WĘDLINIARZY - KUCHARZY

To jeden z najstarszych cechów rzemieślniczych w Polsce. Ma ponad 750-letnią tradycję, a jego początki związane są z lokacją miasta Poznania, w którym od zarania Cech ma swoją siedzibę. Zrzeszony w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu zasięgiem działania obejmuje całą Polskę inicjując bardzo wiele działań związanych kultywowaniem tradycji kulinarnych, a także promocją branżowych zawodów i kształceniem przyszłych kadr dla branży spożywczej oraz gastronomicznej. Niewątpliwym sukcesem Cechu jest skuteczne przeprowadzenie żmudnego procesu certyfikacyjnego dla Kiełbasy Białej Parzonej Wielkopolskiej i uzyskanie unijnego znaku Chronionego Oznaczenia Geograficznego.

WIELKOPOLSKIE STOWARZYSZENIE WINIARZY

Jest to organizacja skupiająca wielkopolskich producentów win, która została powołana do życia w maju 2022 roku. Głównym zadaniem jest przywracanie tradycji winiarskich w Wielkopolsce i promowanie regionu pod tym kątem. Członkowie stowarzyszenia stawiają na edukację enologiczną i wytwarzanie coraz lepszych win jakościowych. Wielkopolskie Stowarzyszenie Winiarzy to młody, choć niezwykle dynamiczny i aktywny, projekt, który także służy wsparciem pasjonatom winogrodnictwa i sprzyja wymianie doświadczeń pomiędzy winiarzami. Hasło przewodnie Stowarzyszenia mówi samo za siebie: „Wielkopolskie wina warte poznania (Poznania)”.
Sztandarowym projektem stowarzyszenia jest utworzony jesienią 2023 roku Wielkopolski Szlak Winnic (www.wielkopolskiszlakwinnic.pl), w którym na starcie uczestniczyło aż 16 winnic z regionu. Projekt zapowiada się jako bardzo rozwojowy.

WIELKOPOLSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA W POZNANIU

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła.
Obejmuje swym działaniem obszar niemal całego województwa wielkopolskiego. Skupia 43 cechy i 7 spółdzielni rzemieślniczych, a tym samym współpracuje z niemal 5400 rzemieślnikami.
Do najważniejszych zadań Izby należy reprezentowanie środowiska rzemieślników wielkopolskich w kontaktach z władzami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedstawicielami administracji, a także z przedstawicielami rządu. Szczególny nacisk WIR kładzie na przygotowanie nowych kadr dla gospodarki – rzemiosło jako największy pracodawca w regionie jest też jest największym nauczycielem zawodu. Izba sprawuje nadzór nad szkoleniem zawodowym, a także egzaminami czeladniczymi i mistrzowskimi potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe rzemieślników. Przy Izbie działa także Punkt Konsultacyjny, który służy pomocą z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości pozyskiwania wsparcia z funduszy unijnych.